Gehiago Bizkaiko ontzien birziklapenari buruz

El Correok abenduaren 10ean argitaratutako artikulu eta jokoaren harira, “¿A qué contenedor va el papel de aluminio? Compruebe en este test si recicla bien”, Zero Zabor Bizkaia Elkargune – Plataforma Zero Zabor Bizkaia plataformatik, egokitzat jotzen dugu proposatutako eta aipatutako artikuluari eta jokoari buruzko iruzkin eta zehaztapen batzuk egitea, bai eta ontzi arinen birziklapenari buruzkoak ere.

Ezer baino lehen, onartu behar dugu goraipagarria dela herritarrak birziklatzera eta, batez ere, birziklatzera bultzatzea helburu duen edozein ekimen, joko edo inkesta arin horrek erakutsiko bailigu ez dugula ondo egiten.

Hala ere, uste dugu aipatutako jokoak akats garrantzitsu bat duela, edo, hobeto esanda, bi: 1) Ez du inolaz ere aurreikusten edukiontzi espezifiko batean organikoa biltzea, baldin eta badakigu hondakin horrek gure edozein etxetako zabor-poltsaren %40 osatzen duela, eta 2) jokoa oztopatzen duela pentsatzen duguna, gaika bildutako hondakin organikoa kolore marroiko edukiontzi batera bideratzen da. Kolore hori, proposatutako jokoan, normalean, edukiontzi grisari edo gainerako orlegarrari eskaintzen zaio. Alderdi horietan zehaztasun handiagoa izateak lagunduko luke gure hondakin guztiak gaika nola eta non isuri hobeto ezagutzen.

Zehaztapen horiek egin ondoren, Bizkaiko birziklatze-datuetan sakondu nahiko genuke; izan ere, espainiar estatuko gainerako erkidegoek bezala, koloretako edukiontzietan oinarritutako Kudeaketa Sistema Integratua (GIS) erabiltzen du, besteak beste, plastikozko, egurrezko eta metalezko ontzi arinetarako AMARILO EDOREA.

Gai hori aipatzera ekarri dugu, aipatuko ditugun datuak ikusita, ontzien birziklatze-tasa oso eskasa delako: hau da, gure gizartean sortutako mota horretako hondakinen zati handi bat (bide batez, ez dugu ezagutzen merkatuan jarritako ontzi kopurua) ez da azkenean birziklatzen, baizik eta lurrera isurtzen dira (zabortegi kontrolatuetan eta legez kanpokoetan), uretara (ibaiak eta itsasoak) eta atmosferara (errausketa kontrolatuan).

Gorka Bueno gure lankideak egindako eta EKOPOLen argitaratutako azterlanak zehazten duenez (https://ekopol.eus/eu/2021/11/10/el-edukiontzia-hori-birziklapena-el-221-en-bizkaia /), Bizkaiko edukiontzi horiko sareak Bizkaian sortutako ontzi arinen hondakinen % 22,1 bakarrik birziklatzeko aukera ematen du (ez merkatuko postuena, horien kopurua ezezaguna baita). Beste azpiegitura batzuek hartutako ontzi arinen hondakinak, Zabalgarbi erraustegia eta aurretratamendu mekaniko-biologikoko planta (TMB) kontuan hartzen baditugu, ontzi-hondakinen gaineko sistemaren birziklapen globalaren tasa % 30,7 eskasera iritsiko litzateke iristen zaizkien ontzi-hondakinak birziklatzeko (guztiak ez dira birziklatzen), ezezkotik oso urrun, jada ekonomia zirkularraren helburu nagusietako bat baino ez da, %50 baino gehiago eskatzen ditugun helburuak, Europar Batasuneko % 50 baino gehiago.

Gure ustez, AMARILLO EDUKIONTZAILEA, datuak ikusita, erabateko porrota da; izan ere, lehenik eta behin, bildutako ontzi-kopurua txikia da (% 22 kasurik onenean); eta, era berean, ekonomia zirkularraren ikuspegitik, ez duelako lortzen ekonomia horren helburu nagusia, hau da, materialak prebenitzea eta berrerabiltzea, eta edukiontzi horretan bildutakoak oso gutxi berrerabiltzen direlako (SSDR sistema alternatiboak).

Diputatuen Kongresuak Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko Estatuko Lege-proiektua onartzearen atarian gaude. Lege horren artikuluetan, ziurrenik, SDDRaren erabilera sartuko da, betiere 2024rako ontzien bilketaren ehuneko jakin bat betetzen ez bada eta, egungo egoera ikusita, betetzea ia ezinezkoa bada.

Era berean, Bizkaiko Batzar Nagusiek onartzeke dute 2021-2030 aldirako Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko III. Plan Integrala (orain Tokiko Lehia Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala deitzen dena), 2016tik luzatua eta 2021ean onartu behar zena.

Edukiontzi horiak porrot egin duenez eta Bizkaian ontziak oso gutxi bildu direnez (% 30), GHHBP berriak izango al du SDDR, itzulketa eta itzulketa sistema edo ontziak itzultzeko sistema alternatiboak erabiltzeko aukerarik? Beharrezkoa litzateke hala izatea, eta, horrela, itsasora, ibaira, zabortegietara, errausketara edo gure inguruan barreiatutako milaka tona plastikozko, metalezko edo egurrezko ontzi arin birziklagarri iristea saihestuko dugu.

Bilbo, 2021eko abenduaren 13a

Zero Zabor Bizkaia Elkargunea – Plataforma Zero Zabor Bizkaia

  • Twitter
  • Facebook