Ekologistak Martxan eta Barakaldo Naturala Elkarteak Espainiako Gobernuari eskatu diote Bilboko Hegoaldeko Trenbide-Saihesbidea eraikitzeko hitzarmena amaitzeko prozedura hasteko, legez kanpokoa delako

Ekologistak Martxan eta Barakaldo Naturala Elkarteak, biak ere Barakaldo Naturala auzo-elkarteen eta ekologisten plataformako kideak, aste honetan eskaera bat erregistratu diogu Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari, Eusko Jaurlaritzarekin Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea eraikitzeko sinatutako hitzarmena azkentzeko prozedurari hasiera eman diezaion, kudeaketa-gomendioaren figuraren bidez estaltzeagatik. Berez, “In house” (etxeko kontratua) da, eta ez dira betetzen Espainiako eta Europako legeek ezarritako lege-baldintzak.

Legeria argia da horri dagokionez, kudeaketa-gomendioak zuzenbide publikoaren mendeko erakundeen artean bakarrik ezar daitezke, administrazioen edo enpresen artean. Hala ere, 2017ko abuztuan BOEn argitaratutako jatorrizko hitzarmenean berariaz aitortzen da gomendioa betearazteko lana Eusko Trenbide Sareari – ETS- dagokiola, zuzenbide pribatuko Eusko Jaurlaritzaren erakunde publikoari.

Zuzenbide pribatuko erakunde publiko bat denean, hala nola ETSren kasuan, legediak etxeko kontratazio edo “in house providing” gisa katalogatzen du, eta baldintza batzuk bete behar ditu, Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen arabera, hala nola “estatutuetan edo sortze-egintzan” berariaz aitortzea botere esleitzailearen berezko bitartekoa dela, eta “baliabide propioen mende dagoen erakunde publiko batek egiaztatzea zer baliabide behar dituen, baliabide horiek bere gain hartzeko.

Bi baldintza horietako bat ere ez da betetzen; izan ere, ez dago ETSren bitarteko propioaren izaerari buruzko berariazko aipamenik erakunde hori sortzeko EAEko 6/2004 Legean, eta ez ditu enkargua gauzatzeko baliabide pertsonal eta materialak; izan ere, 1. faseko informazio-azterlanak eta 2. faseko eraikuntza-proiektuak idazteko lan guztiak, eraikuntza-proiektuaren idazketa gainbegiratzekoak, hirugarrenei kontratatu zaizkie, ebazpenek agerian uzten dutenez.

Beraz, hitzarmen hau eta haren ondorengo 2021eko uztaileko aldatze- eta luzatze-gehigarria erabat deusezak dira, indarrean dagoen ordenamendu juridikoa erabat urratzen dutelako, eta hala jakinarazi diegu Espainiako Gobernuari eta Eusko Jaurlaritzako Azpiegitura, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari, eta horren kopia bidali diegu Espainiako eta Euskal Herriaren Defendatzaileei eta Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontu Auzitegietako fiskaltzei.

Kontuan hartu behar da “legez kanpoko” hitzarmen horrek ematen duen esparruaren barruan milioika euroko konpromisoa hartzen ari direla enpresak kontratatzeko. Ez da lehenengo aldia Gobernu Zentralaren aurrean hitzarmena iraungitzeko arrazoiak azaldu genituela. Hala egin genuen 2019ko maiatzean, 1. faseko informazio-azterketarako ezarritako epea luze iraungi zelako, eta 2021eko martxoan, eraikuntza-proiektua idazten hasteko ezarritako eskakizun guztiak ez betetzeagatik eta horretarako epea ere amaitu zelako.

Idazki hau bukatzeko, aditzera eman nahi dugu proiektu hau alferrikako azpiegitura berritzat eta ingurumen eragin larrikotzat jotzen dugula, are gehiago Bilboko Portua lotzeko dauden aldiriko lineak lurperatu eta modernizatzean oinarritutako beste aukera batzuk daudenean, merkeagoak, sozialki errentagarriak eta ingurune naturala errespetatzen dutenak, hala nola Barakaldo Naturala Plataformak argitaratutako ingeniaritzako eta azterketa sozioekonomikoko txostenetan planteatutakoak.

BARAKALDOKO EKOLOGISTAK MARTXAN

 BARAKALDO NATURALA ELKARTEA

 

 

 

 

 

 

  • Twitter
  • Facebook