Basauriko bizilagunak ez daude ados zuhaitzak moztearekin

Sagarrak -Ekologistak Martxanek 200 sinadura erregistratu ditu Basauriko udaletxean, igelaren pasealekuan egindako mozketarekin ados ez daudela adierazteko.

Itxi aurreko ostiralean bidearen hasieran bildutako sinadurak bide hori mugatzen duten 55 zuhaitzak mozteak bizilagunen ondoezaren adierazpena dira.

Sagarrak eta idazkiaren sinatzaileek zuhaitzak errespetatzen dituen irtenbide alternatibo bat ez hartzea kritikatu dute. Gure udalerrian ezarritako esparruan, klima-aldaketara egokitzeko planaren eta lorategiei eta hiri-zuhaitzak babesteari buruzko ordenantzaren esparruan, zaila da programatutako jarduketa ulertzea.

Obra hauek eragindako zuhaitzen kopuru bera landatzeak ez du egindako kaltea arintzen. Zuhaitz berriek denbora asko beharko dute lehendik zeudenek ematen ziguten ingurumen-onura ekartzeko. Babesteko eta kontserbatzeko premisa irizpide ekonomikoari gailendu behar zitzaion alternatibak ebaluatzeko garaian.

Badakigu ekimen hau sinbolikoa dela, baina beharrezkoa dela uste dugu. Udalak, gure hiri-zuhaiztiari eragiten dioten etorkizuneko esku-hartzeetan, kontuan hartu beharko du adierazitako iritzia.

  • Twitter
  • Facebook