Ekologistak Martxanek Iberdrola salatu du Fiskaltzaren aurrean Mañuetan izandako zuhaitzen mozketagatik

  • Trantsizio Ekologikorako Ministerioko Biodibertsitate eta Ingurumen Kalitateko Zuzendaritza Nagusiak proiektua baimendu zuen sustatzaileak bete ez dituen baldintza batzuekin.
  • Mañuetako bizilagunek ohartarazi zuten eta ez Aldundiak.
  • Espedientean ez dago jasota Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailaren txostenik.

Ekologistak Martxanek Arabako Probintzia Fiskaltzaren aurrean salatu duenez Mañuetan herrian, Ebro ibaiaren kontserbazio bereziko eremuan zuhaitzak moztu dituzte. Kolektiboaren arabera, mozketa herri horretako bizilagunek ohartarazi zuten, eta ez Arabako Aldundiak.

Elkarte ekologistak azaldu duenez, 2022ko abuztuaren 17an, Mañuetako (Araba) bizilagun bat Ekologistak Martxanekin harremanetan jarri zen Ebro ibaiaren ertzetan linea elektriko bat igaro zelako zuhaitzak moztu zituztela salatzeko. Salatzailearekin batera egin genuen ondorengo bisitan, elkarteak egiaztatu ahal izan zuen, hain zuzen ere, Ebro ibaiaren KBEaren bi ertzetan zuhaitzak moztu zirela.

Espedientea aztertu ondoren, kolektiboak egiaztatu zuen 13,2 kV-ko linea mistoa (airekoa eta lurpekoa) dela, San Asensio de S.T.R. Cenicero aire-linearen eta «El Barco kalea» transformazio-zentroaren artekoa, t.m: Torremontalbo eta San Asensio (Errioxa) eta Mañueta (Araba). Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. da linea horren sustatzailea.

Ekologistak Martxanek azaldu duenez, Trantsizio Ekologikorako Ministerioko Biodibertsitaterako eta Ingurumen Kalitaterako Zuzendaritza Nagusiak proiektua baimendu zuen, promotoreak bete ez dituen baldintza jakin batzuekin. Garrantzitsuenetako bat izan zen KBEan zuhaitzik ez moztea eta inausketara mugatzea.

Elkarteak dioenez, prozeduran KBEaren kudeaketaz eta fauna-espezieen kudeaketa-planen aplikazioaz arduratzen den Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailaren txostena falta da, eta hori, zabarkeriagatik ere salatu daitekeela salatzen dute.

Era berean, adierazi du proiektuaren sustatzaileak ez dituela bete bere proiektuaren zehaztapenak. Bertan adierazten zen landaredia kentzea aurreikusi den eremu bakarra Errioxako autonomia-erkidegoan 260 eta 266 euskarrien artean dagoen zatia dela, eta, beraz, erriberako landarediaren gaineko afekzioa ia nulutzat jo daitekeela, edo, nolanahi ere, zuhaixka-ale batzuetara mugatuta dagoela, sastrakadi arantzatsuan.

Ildo horretatik, nabarmendu dute ez dituela bete Biodibertsitaterako eta Ingurumen Kalitaterako Zuzendaritza Nagusiaren 2019ko ekainaren 18ko Ebazpenean zehaztutako eskakizunak. Ebazpen horren bidez, proiektuaren ingurumen-inpaktuaren txostena egin zen, eta argi utzi zen ezen «Ebro ibaia» KBEari eragiten dion Natura 2000 Sareko eremuen barruan erabili beharreko azalera 747,7 m2-koa dela eta 456,2 m2-koa dela kalkulatu zela, 6 m2-ko konformazio-inausketa egiteko.

Ekologistak Martxanen ustez, argi dago jarduera hori Zigor Kodearen 325. artikuluan tipifikatuta egon litekeela, hau xedatzen baitu: “legeak edo izaera orokorreko beste xedapen batzuk urratuz, ebaki, moztu, moztu, erauzi, bildu, eskuratu, eduki edo suntsitzen dituena basa-florako espezie babestuak, edo horiekin, horien zatiekin edo horien propaguluekin trafiatzen duena, baldin eta ez badu eragiten jokabideak Zigor bera ezarriko zaio legeak edo izaera orokorreko beste xedapen batzuk urratuz habitata suntsitzen edo larriki aldatzen duenari”. “Eta zigor hori larriagotu ahal izango da, gainera, galtzeko arriskuan dauden espezie edo azpiespezieen kasuan”.

Hori guztia dela eta, elkarte ekologistak salaketa jarri du Arabako Probintzia Fiskaltzaren aurrean, aurkeztutako dokumentazioa azter dezan eta, bertan oinarrituta, proiektu honen sustatzailearen aurkako zehapen-espedientea ireki dezan. Era berean, Errioxako Ekologistak Martxan taldeak beste salaketa bat jarriko du Errioxako Fiskaltzaren aurrean.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Twitter
  • Facebook