[Komunikatua] Bilboko Udalak Emisio Txikiko Eremuak mugatzeari buruzko ordenantza proiekturako egindako proposamenari buruzko hausnarketa

Bilboko Udal Gobernu Batzarrak asteazken honetan hartutako erabakiaren aurrean, 50.000 biztanletik gorako hirien kasuan, Emisio Txikiko Eremuak kudeatuko dituen ordenantzaren proiektua, EBk eskatzen duen bezala.

Neurri horren helburua mugikortasunaren ondoriozko emisioak murriztea da. Horretarako, hirian berariazko eremuak ezartzea eskatzen da, ibilgailuen trafiko kutsatzaileena murrizteko. Ekologistak Martxaneko kideok uste dugu neurri ona dela, gure ustez garrantzitsuak diren gogoeta batzuk alde batera utzi gabe.

Hiru ezaugarri generikok definitzen dute jarduera, ordenantzaren zirriborroa eta horren oinarri diren dokumentuak (une honetan ez ditugu dokumentu horiek ezagutzen) zehaztasun handiagoz ezagutu gabe:

  • Indautxu, Abando eta AbandoIbarra auzoek erakartzen dute trafiko gehien eta haien eremuetara mugatuta izango da. Eremu horietara C, ECO edo Cero Emisiones ingurumen-kategoria duten ibilgailuak bakarrik sartu ahal izango dira. Bestalde, B kategoriako ibilgailuek (kutsatzaileak) eta A kategoriako ibilgailuek (kutsatzaile handiak) sarrera debekatuta izango dute. Gogoratu behar da Bilbon dabiltzan ibilgailuen % 50 inguruk A (kutsatzaile handiak) edo B (kutsatzaileak) kategoria dutela. Erregulazioa lanegunetan aplikatuko da, astelehenetik ostiralera, 07: 00etatik 20: 00etara.
  • Sarrera horren salbuespena izango lirateke ordenantza hau indarrean sartu aurretik Bilboko Udalaren Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zergaren erroldan alta emanda dauden auzokoen ibilgailuak; ibilgailu horiek ez dute eraginik izango araudi honetan. Bizikletak, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak, zerbitzu publikoko bokazioa duten lotutako ibilgailuak (anbulantziak, suhiltzaileak, taxiak…) ere salbuetsita daude.
  • Zabaltzeko erabiltzen diren aldien arabera, ordenantza 2024ko lehen hiruhilekoan onartuko da behin betiko, eta 2029ko amaierara arte ezarriko da pixkanaka, “biztanleria horretara egokitu ahal izateko“.

Proposamenaren azterketa bat

1. Familia-errentak eta zonak mugatzea 

Emisio Txikiko Eremu gisa mugatu diren eremuak Abando, Indautxu eta AbandoIbarra dira. Bilbon urteko familia-errentarik handienak dituzten eremuak dira: 85.945 euro eta 76.661 euro. Bilboko batez bestekoa 47.021 eurokoa da (Bilboko 37 auzoetatik 27 batez besteko horren azpitik daude).

Emisio altuenak dituzten eremuak badira ere (eremu edo kale zehatzak diren aztertzea falta zaigu), eskaintzen ari dena zarata gutxien duen eta ingurumen-kalitate handiagoa duen espazio bat da errenta ertainak -handiak dituzten egoiliarrentzat. Neurri horiek ez diete eragiten auzokoei.

2. Errebote-efektua

Hori gerta daiteke emisio txikiko eremuan trafikoa murrizteak zirkulazio bera inguruko ingurunera lekualdatzea dakarrenean, eta, beraz, ez dakar eragin positiborik emisio gutxiko eremutik haratago. Adibidez, Zabalburu plazan, Autonomia kalean, Campo Volantin kalean eta abarretan trafikoa handitu egin ahal da. Paradoxa da hiriko erdialdean emisioak murriztu ditzakegula eta inguruko kaleetan areagotu.

Eremuen mugaketaren oinarri diren txostenak xehetasun handiagoz ezagutzea falta denez, uste dugu hori arazo garrantzitsua izan daitekeela.

3. Ezartzeko denbora gehiegi

2029ra arte erabat zabaltzea luzeegia dela uste dugu. Ez zaigu argi geratzen (ordenantza behin-behinean onartzean argiago geratzea espero dugu) ordenantzaren fase progresiboak eta edukiak, erabat aplikatzeko.

4. Trantsizio-aldi bat, hiri osora pixkanaka ezartzeko 

EGEak pixkanaka ezartzeak dakartzan abantailak (bizi-kalitatea, zarata…) pixkanaka ezarri behar dira hiri osoan. Hiri iraunkorrago batetik eratorritako birbanaketa-politikak aplikatzen joateko modurik onena da, eta ez bakarrik eremu jakin batzuetara mugatzea.

5. Beste esperientzia batzuk posible dira: Pontevedrako kasua

Bilboko hiriak mugikortasun iraunkorra garatzeko izan dituen aurrerapen garrantzitsuen jakitun izanik, gure ustez eredu izan daitezkeen esperientziak daude, hala nola Pontevedra. Pontevedrak 1999-2015 aldian trafikoaren % 53 murriztu zuen hiri osoan, eta % 77 barne-eraztunean. Autoetan ingurumen-etiketarik garatu gabe, matrikulak kontrolatzeko kamerarik garatu gabe, eta auto batzuk berriagoekin trukatu gabe. Estrategia hirian autoaren erabilera murriztean, oinezkoentzako bihurtzean eta garraio publikoa garatzean oinarritu da.

Gure ustez, ona da ordenantza-aurreproiektu bat garatzea, Bilborako Emisio Txikiko Eremuei helduko diena. Baina, era berean, hiria pixkanaka deskarbonizatzeko hasiera dela uste dugu. Oraindik ibilbide garrantzitsua geratzen da.

Ekologistak Martxan-eko Garraio Batzordea

  • Twitter
  • Facebook