Ekologistak Martxan-ek alegazioak aurkeztu dizkio Bilboko Udalaren Emisio Txikiko Eremuen Ordenantzari

 • Erakunde ekologistak uste du aurkeztutako Ordenantza hobetu daitekeela eta hiri osoko emisioen murrizketa sustatu behar duela 
 • Aurkeztutako alegazioen artean sartzen dira ezartzeko epeak murriztea eta neurri hori sustatzearen garrantzia ibilgailu pribatuaren erabilera murriztea sustatzeko beste batzuekin

 

Aste honetan, erakunde ekologistak hainbat alegazio aurkeztu dizkio Bilboko Emisio Txikiko Eremua arautzen duen Ordenantzari. Iazko urrian, eremu horiek arautzeko Udalak egindako proposamenaren lehen xehetasunak argitaratu ziren. Gogoratu behar da eremu horiek nahitaez ezarri behar direla 50.000 biztanletik gorako hirietan. Neurri horren helburua mugikortasunaren ondoriozko emisioak murriztea da. Horretarako, hirian berariazko eremuak ezartzea eskatzen da, ibilgailuen trafiko kutsatzaileena murrizteko.

Ekologistak Martxan-ek uste du ETEak ezartzea ideia ona dela berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteko, baina nabarmendu dute politika horrekin batera ibilgailu pribatuaren erabilera murrizteko neurriak hartu beharko liratekeela. “Ongi planteatuta, Emisio Txikiko Eremuek hirietako airearen kalitatea hobetzen laguntzen dutela eta hiri-eremuan airearen kalitatearen helburuak betetzen laguntzen dutela erakusten duten ebidentzia nahikoak daude“.

Hala ere, ekologistek, Bilboko Udalak aurkeztutako Ordenantza aztertu ondoren, hainbat ondorio atera dituzte, aurkeztutako dokumentuan azaltzen direnak. Alde batetik, uste dute lotura argia dagoela ETEren mugaketaren eta ezartzen den auzoen errentaren artean (Abando eta Indautxu). Uste dute, gainera, barruti horiek dutela motorizazio-indizerik handiena: 30.557 ibilgailu egoiliar, araudiaren eraginpean ez daudenak. Gaineratu dute, Udalak berak onartu duen bezala, eremu hori ezartzeak espekulazio-prozesu bat ireki dezakeela etxebizitzaren arloan, inguruko bizi-baldintzak hobeak direlako (zarata gutxiago eta ingurumen-kalitate hobea). Horri gehitu behar zaio bizitegi-segregazioaren prozesua handitzeko aukera, berez existitzen dena, eta gizarte-arbuio handia sortzeko arriskua, egoera bidegabea dela ikusten baita.

Horregatik guztiagatik, Ekologistak Martxan-ek honako alegazio hauek aurkeztu dizkio Ordenantzari:

 • Epe labur samarra ETEak hiri osoan aplikatzeko, Abandoko eta Indautxuko eremuak errenta handiagoa duten pertsonentzako gune esklusibo bihur ez daitezen.
 • Ibilgailuak sartzeko epea murriztea. 2027ko abenduaren 31 (hiru urte) proposatzen da muga gisa, eta 2024ko abenduaren 31 ezartzen da epigrafe horretako ordenantzan aipatutako ibilgailuen (egoiliarrek gonbidatuta, hotelek edo tailerrek eta kontzesionarioek, bai eta zerbitzu turistikoetarako garraio kolektiboak ere) aldi iragankorraren amaierarako data gisa.
 • Ordenantzaren oinarri den memorian bi elementu berri sartzea:
  • Jarduteko baterako jarduketa-plana, modu koordinatuan, hiriaren zati batzuk lotuko dituzten oinezkoentzako sareak sortuz, bidegorriak garatuz, etab.
  • Plan xehatua, ETEek Bilbon sortuko duten agertokiak sor dezakeen “hesi-efektuari” buruzkoa.

Dokumentu osoa hemen kontsulta dezakezu: 

https://www.ekologistakmartxan.org/wp-content/uploads/2024/02/Ekologistak-Martxan_ALEGACIONES-ZBE-en-Bilbao.pdf

 • Twitter
 • Facebook